Cập nhật mặt bằng tòa R3 – Vinhomes Royal City

  • June 17, 2016

Mặt bằng căn hộ tòa R3 Royal City được thiết kế 15 tầng với các diện tích đa dạng gồm 26 căn hộ/mặt sàn. Các căn hộ tại tòa nhà R3 có diện tích từ 109,2m2 đến 221,5m2.

Mặt bằng căn hộ 109,2m2 tòa R3 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng khách+ăn, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh

Mặt bằng căn hộ 109,4m2 tòa R3 Royal City

royal-city-r3-109.4-moi

Căn hộ được bố trí 1 phòng khách+ăn, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh

Mặt bằng căn hộ 121m2 tòa R3 Royal City

royal-city-r3-121-moi

Căn hộ được bố trí 1 phòng khách+ăn, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh

Mặt bằng căn hộ 123,7m2 tòa R3 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng khách+ăn, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh

Mặt bằng căn hộ 132,4m2 tòa R3 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng khách+ăn, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh

Mặt bằng căn hộ 137,8m2 tòa R3 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng khách+ăn, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh

Mặt bằng căn hộ 157,1m2 tòa R3 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng khách+ăn, 1 phòng bếp, 1 phòng kho, 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh

Mặt bằng căn hộ 169,5m2 tòa R3 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng khách+ăn, 1 phòng bếp, 1 phòng đa năng, 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh

Mặt bằng căn hộ 172,2m2 tòa R3 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng khách+ăn, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh

Mặt bằng căn hộ 195,5m2 tòa R3 Royal City

royal-city-r3-195.5-moi

Căn hộ được bố trí 1 phòng khách+ăn, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh

Mặt bằng căn hộ 221,5m2 tòa R3 Royal City

Căn hộ được bố trí 1 phòng khách+ăn, 1 phòng bếp, 1 phòng đa năng, 3 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh.

Xem thêm về Chung cư Vinhomes Royal City: Vinhomes Royal City