Mặt bằng tòa R4 Royal City cập nhật tháng 2/2015

  • May 14, 2016

royal-city-r4-93_thumb_medium600_0 royal-city-r4-101.8_thumb_medium600_0 royal-city-r4-102.1_thumb_medium600_0 royal-city-r4-104.9_thumb_medium600_0 royal-city-r4-112.4_thumb_medium600_0 royal-city-r4-131.4_thumb_medium600_0 royal-city-r4-132.3_thumb_medium600_0 royal-city-r4-132.8_thumb_medium600_0 royal-city-r4-137.6_thumb_medium600_0

Tư vn h tr khách hàng :0931 659 888

               Hướng dẫn mua Vinhomes Royal City